SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 3-12

Elżbieta Radziszewska-Zielina, Bartłomiej Sroka

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków

LINIOWY MODEL OPTYMALIZACJI CZASOWO-KOSZTOWEJ PLANOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI WIELOOBIEKTOWYCH

słowa kluczowe: model liniowy, optymalizacja czasowo-kosztowa, inwestycje wieloobiektowe
abstrakt:

Celem pracy było stworzenie modelu optymalizacji czasowo-kosztowej, przydatnego w planowaniu realizacji
inwestycji wieloobiektowych. W modelu uwzględniono koszty bezpośrednie wykonania prac, koszty
pośrednie, koszty przestojów brygad roboczych, kary za niedotrzymanie terminów dyrektywnych poszczególnych
obiektów. W celu minimalizacji kosztów zastosowano programowanie liniowe. Weryfikacja działania
opracowanego modelu została przeprowadzona z wykorzystaniem stworzonego oprogramowania na
przykładzie obliczeniowym dla inwestycji wieloobiektowej. Model w przyszłości można rozszerzyć o optymalizację
kolejności wykonywanych obiektów.

pub/16_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radziszewska-Zielina, Elżbieta, and Bartłomiej Sroka. "THE LINEAR MODEL OF TIME-COST OPTIMIZATION OF PLANNING OF MULTIPLE BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 3-12.
APA Radziszewska-Zielina E. and Sroka B. (2017). THE LINEAR MODEL OF TIME-COST OPTIMIZATION OF PLANNING OF MULTIPLE BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 3-12
ISO 690 Radziszewska-Zielina, Elżbieta, Sroka, Bartłomiej. THE LINEAR MODEL OF TIME-COST OPTIMIZATION OF PLANNING OF MULTIPLE BUILDING CONSTRUCTION PROJECTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 3-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-3.html