SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 21-29

Jarosław Malara

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODELU WYDAJNOŚCI PRACY ROBOTNIKÓW BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: model, wydajność pracy, robotnicy budowlani, czynniki
abstrakt:

W artykule podjęto problematykę wydajności czasu pracy robotników budowlanych, zależnej od zróżnicowanych
czynników. Przedstawiono różne sposoby definiowania samej wydajności pracy i stwierdzono, że
najkorzystniejsza definicja jest porównaniem wypracowanego efektu z założonym normatywem. Przedstawiono
także istniejące klasyfikacje czynników wpływających na wydajność pracy i oceniono ich uniwersalność.
W bezpośrednim porównaniu uniwersalna okazała się jedna z klasyfikacji. Wynikiem pracy było przedstawienie
autorskiego podejścia do matematycznej parametryzacji czynników wpływających na wydajność
pracy robotników budowlanych.

pub/16_2_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malara, Jarosław. "ASSUMPTIONS FOR MODEL OF LABOR PRODUCTIVITY OF CONSTRUCTION WORKERS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 21-29.
APA Malara J. (2017). ASSUMPTIONS FOR MODEL OF LABOR PRODUCTIVITY OF CONSTRUCTION WORKERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 21-29
ISO 690 Malara, Jarosław. ASSUMPTIONS FOR MODEL OF LABOR PRODUCTIVITY OF CONSTRUCTION WORKERS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 21-29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-21.html