SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (2) 2017 str. 13-19

Anna Krawczyńska-Piechna

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock

MODELOWANIE NORM PRACOCHŁONNOŚCI W PLANOWANIU MONOLITYCZNYCH ROBÓT BETONOWYCH

słowa kluczowe: roboty betonowe, szacowanie pracochłonności robót, deskowanie, inteligentne bazy danych
abstrakt:

Planowanie realizacji monolitycznych robót betonowych wymaga analizy nakładów pracy robót zbrojarskich
i deskowaniowych. Analizy tej można dokonać, korzystając z własnego doświadczenia, baz wiedzy producentów
deskowań oraz polskich lub zagranicznych katalogów nakładów rzeczowych. Różnorodność tych
źródeł prowadzi do pytania: które z nich pozwala wyznaczyć realne wielkości nakładów? W pracy zawarto
analizę dostępnych źródeł wiedzy o nakładach rzeczowych oraz dokonano syntetycznego przeglądu czynników
mających wpływ na pracochłonność robót wykonywanych w technologii MBB. Następnie zaprezentowano
strukturę nowej, inteligentnie zarządzanej bazy wiedzy o normach czasu pracy robót betonowych. Do
uczenia się bazy i predykcji pracochłonności zaproponowano wykorzystanie zagregowanych (np. metodą
boostingu) klasyfikatorów i tej metodzie statystycznej podporządkowano strukturę bazy.

pub/16_2_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krawczyńska-Piechna, Anna. "MODELING LABOUR RATES IN CONCRETE CONSTRUCTION PLANNING." Acta Sci.Pol. Architectura 16.2 (2017): 13-19.
APA Krawczyńska-Piechna A. (2017). MODELING LABOUR RATES IN CONCRETE CONSTRUCTION PLANNING. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (2), 13-19
ISO 690 Krawczyńska-Piechna, Anna. MODELING LABOUR RATES IN CONCRETE CONSTRUCTION PLANNING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.2: 13-19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue2/abstract-13.html