SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 16 (2) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (2) 2017 str. 3-12
Elżbieta Radziszewska-Zielina, Bartłomiej Sroka
LINIOWY MODEL OPTYMALIZACJI CZASOWO-KOSZTOWEJ PLANOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI WIELOOBIEKTOWYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 13-19
Anna Krawczyńska-Piechna
MODELOWANIE NORM PRACOCHŁONNOŚCI W PLANOWANIU MONOLITYCZNYCH ROBÓT BETONOWYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 21-29
Jarosław Malara
ZAŁOŻENIA BUDOWY MODELU WYDAJNOŚCI PRACY ROBOTNIKÓW BUDOWLANYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 31-37
Jadwiga Bizon-Górecka, Jarosław Górecki
ZADANIA MENEDŻERA RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 39-45
Iwona Rybka, Elżbieta Bondar-Nowakowska
WPŁYW ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH NA REALIZACJĘ BUDOWLANEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 47-54
Jolanta Harasymiuk
SPECYFIKA METODYKI PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 INWESTYCJI BUDOWLANEJ W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 55-61
Zygmunt Orłowski, Aleksandra Radziejowska
CHARAKTERYSTYKA KATEGORII „DOSTĘPNOŚĆ” – PODSTAWOWEGO ELEMENTU ASPEKTU SOCJALNEGO BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 63-68
Mariola Książek, Paweł Nowak
ASPEKTY ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 69-76
Edyta Plebankiewicz, Ewelina Mitera
MARNOTRAWSTWO NA BUDOWIE I W PRODUKCJI
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 77-84
Wojciech Rogala
WARUNKI TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 85-89
Beata Grzyl, Magdalena Apollo, Emilia Miszewska-Urbańska, Adam Kristowski
ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ OBIEKTU W UJĘCIU KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 91-99
Katarzyna Pawluk, Marzena Lendo-Siwicka, Grzegorz Wrzesiński
TECHNOLOGIE WYKONANIA PRZEPUSZCZALNYCH BARIER REAKTYWNYCH
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).