SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (1) 2017 str. 93-113

Jan T. Łukaszewicz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

PRZEBIEG I CHARAKTER ZJAWISK LODOWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH RZEK PRZYMORZA O WYSOKIM STOPNIU ANTROPOPRESJI NA TLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH ZACHODZĄCYCH W STREFIE BRZEGOWEJ BAŁTYKU

słowa kluczowe: zlodzenie, pokrywa lodowa, temperatura, przepływ, zmiany klimatyczne
abstrakt:

Artykuł przedstawia charakterystykę częstości występowania oraz przebiegu i zmienności zjawisk lodowych na wybranych odcinkach rzek Przymorza, charakteryzujących się wysokim stopniem antropopresji. W pracy wzięto pod uwagę także zmienność form zjawisk lodowych występujących na rzekach, uwzględniając strukturę i rodzaj lodu, jaki występował w poszczególnych fazach zlodzenia tych rzek. Przy analizie zmienności zjawisk lodowych uwzględniono szereg czynników, m.in. położenie odcinka rzeki, na którym prowadzono obserwacje, przepływ wody w profilu rzecznym, zmienność temperatury wody w okresie zimowym i jej wpływ na liczbę dni ze zjawiskami lodowymi na rzekach oraz zmienność temperatury powietrza w okresie zimowym i chłodnym półroczu roku hydrologicznego, czyli główne czynniki warunkujące powstawanie zjawisk lodowych na rzekach. W pracy uwzględniono także przebieg cyrkulacji atmosferycznej, która warunkuje przebieg temperatury powietrza. Do opisania tych zmian wykorzystano wskaźnik oscylacji północnoatlantyckiej (NAO).

pub/16_1_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łukaszewicz, Jan T.. "THE COURSE AND THE CHARACTER OF THE ICE PHENOMENA IN SELECTED SECTIONS OF PRZYMORZE RIVERS WITH A HIGH INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE IN RELATION TO THE CLIMATE CHANGES THAT OCCUR IN THE COASTAL ZONE OF THE BALTIC SEA." Acta Sci.Pol. Architectura 16.1 (2017): 93-113.
APA Łukaszewicz J.T. (2017). THE COURSE AND THE CHARACTER OF THE ICE PHENOMENA IN SELECTED SECTIONS OF PRZYMORZE RIVERS WITH A HIGH INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE IN RELATION TO THE CLIMATE CHANGES THAT OCCUR IN THE COASTAL ZONE OF THE BALTIC SEA. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (1), 93-113
ISO 690 Łukaszewicz, Jan T.. THE COURSE AND THE CHARACTER OF THE ICE PHENOMENA IN SELECTED SECTIONS OF PRZYMORZE RIVERS WITH A HIGH INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE IN RELATION TO THE CLIMATE CHANGES THAT OCCUR IN THE COASTAL ZONE OF THE BALTIC SEA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.1: 93-113.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue1/abstract-93.html