SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (1) 2017 str. 79-91

Mariusz Barszcz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ZASTOSOWANIE MODELU SWMM DO OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW I ICH REDUKCJI PRZEZ ZBIORNIKI NA OBSZARZE LOTNISKA CHOPINA

słowa kluczowe: port lotniczy, model SWMM, proces opad – odpływ, zbiorniki retencyjne, redukcja przepływów
abstrakt:

W pracy omówiono system retencji wód opadowych na obszarze portu lotniczego Chopina w Warszawie. Opisano adaptację modelu Storm Water Management Model (SWMM) dla badanej zlewni cząstkowej Potoku Służewieckiego. Przedstawiono wyniki kalibracji i weryfikacji modelu, które przeprowadzono na podstawie pomierzonych opadów i przepływów, jak również poziomów wody w zbiorniku retencyjnym oraz przed/ za zastawkami współpracującymi ze zbiornikami. Model SWMM zastosowano do obliczenia przepływów o prawdopodobieństwach przekroczenia 50, 20 i 10%, a następnie do oceny redukcji tych przepływów przez zbiorniki na obszarze portu lotniczego. Stopień redukcji przepływów wynosił od 76,4 do 77,1%.

pub/16_1_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Barszcz, Mariusz. "APPLICATION OF THE SWMM MODEL FOR CALCULATION OF FLOWS AND THEIRS REDUCTION THROUGH RESERVOIRS IN THE AREA OF CHOPIN AIRPORT." Acta Sci.Pol. Architectura 16.1 (2017): 79-91.
APA Barszcz M. (2017). APPLICATION OF THE SWMM MODEL FOR CALCULATION OF FLOWS AND THEIRS REDUCTION THROUGH RESERVOIRS IN THE AREA OF CHOPIN AIRPORT. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (1), 79-91
ISO 690 Barszcz, Mariusz. APPLICATION OF THE SWMM MODEL FOR CALCULATION OF FLOWS AND THEIRS REDUCTION THROUGH RESERVOIRS IN THE AREA OF CHOPIN AIRPORT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.1: 79-91.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue1/abstract-79.html