SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (1) 2017 str. 65-77

Monika E. Drozdek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Róża Wasylewicz

Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra Pracownia Architektury Krajobrazu Zielony Adres, Zielona Góra

PARKI TEMATYCZNE NA MIEJSKICH TERENACH POKOPALNIANYCH SOSNOWCA I ZIELONEJ GÓRY

słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, deindustrializacja, rewitalizacja, tereny zieleni
abstrakt:

W pracy ukazano możliwości zagospodarowania terenów pokopalnianych w dwóch polskich miastach średniej wielkości – Sosnowcu i Zielonej Górze. Teren w Sosnowcu obejmuje część dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka”, natomiast w Zielonej Górze – dawnej cegielni „Krośnieńska” i kopalni węgla brunatnego, działających w ramach Consolidierte Grünberger Gruben. Współcześnie tereny te są nieużytkami, o silnie zdegradowanej powierzchni ziemi. Autorzy artykułu zaproponowali wobec nich zagospodarowanie parkowe, z pozostawieniem elementów ich przeszłości przemysłowej. Tym samym, poza rekreacją i wypoczynkiem, obszary te nabiorą cech ciekawych, unikatowych parków tematycznych nawiązujących do przemysłowej historii miast.

pub/16_1_65.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drozdek, Monika E., et al. "THEMATIC PARKS IN URBAN POST-INDUSTRIAL AREAS." Acta Sci.Pol. Architectura 16.1 (2017): 65-77.
APA Drozdek, M.E. et al. (2017). THEMATIC PARKS IN URBAN POST-INDUSTRIAL AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (1), 65-77
ISO 690 Drozdek, Monika E., et al. THEMATIC PARKS IN URBAN POST-INDUSTRIAL AREAS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.1: 65-77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue1/abstract-65.html