SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (1) 2017 str. 3-10

Olga Szlachetka, Marek Dohojda, Ryszard Mazurczuk, Małgorzata Lusawa

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland Warbud S.A., Warsaw, Poland

WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA PRĘTÓW ŻEBROWANYCH ZE STALI B500SP

słowa kluczowe: badania zmęczeniowe, wytrzymałość materiałów, pręt zbrojeniowy, stal B500SP
abstrakt:

W pracy określono wytrzymałość zmęczeniową żebrowanych prętów zbrojeniowych, w stanie niezabetonowanym, o średnicy 32 mm, wykonanych ze stali B500SP, przy naprężeniach jednostronnie rozciągających w cyklu odzerowo tętniącym. Badania zmęczeniowe wykonano przy obciążeniu osiowym na maszynie Instron 8806. Każdą próbę zmęczeniową prowadzono do pęknięcia lub do osiągnięcia 2 ·106 cykli obciążeń. Badaniom zmęczeniowym poddano 12 próbek. Próbki były cięte z jednego pręta długości 12 m. Wytrzymałość zmęczeniową badanej stali wyznaczono metodą klasyczną, polegającą na sporządzeniu wykresu Wöhlera (S – log N). Wyznaczona wytrzymałość zmęczeniowa Zrj = 135 MPa dla 2 ·106 cykli stanowi około 22% wartości wytrzymałości na rozciąganie i jest również dużo mniejsza niż granica plastyczności (stanowi około 26% jej wartości). W pracy określono czynniki mogące mieć wpływ na wyznaczoną wartość wytrzymałości zmęczeniowej.
 

pub/16_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szlachetka, Olga, et al. "FATIGUE STRENGTH OF RIBBED REINFORCING BARS MADE OF THE B500SP STEEL." Acta Sci.Pol. Architectura 16.1 (2017): 3-10.
APA Szlachetka, O. et al. (2017). FATIGUE STRENGTH OF RIBBED REINFORCING BARS MADE OF THE B500SP STEEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (1), 3-10
ISO 690 Szlachetka, Olga, et al. FATIGUE STRENGTH OF RIBBED REINFORCING BARS MADE OF THE B500SP STEEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.1: 3-10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue1/abstract-3.html