SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 16 (1) 2017 str. 25-34

Mieczysław Połoński, Katarzyna Zawadewicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa

ANALIZA SKUTKÓW WDROŻENIA SPECUSTAWY JAKO PROCEDURY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH W POLSCE

słowa kluczowe: specustawa drogowa, inwestycje drogowe, przygotowanie inwestycji, proces inwestycyjny, prawo budowlane
abstrakt:
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uzyskano dostęp do znacznych środków finansowych, m.in. na rozbudowę infrastruktury drogowej. Jedną z barier ograniczających wykorzystanie tych środków są procedury prawne związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji. W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego w tym zakresie Sejm uchwalił specjalny akt prawny nazywany popularnie specustawą drogową. Wszedł on w życie w 2003 roku i będzie obowiązywał do 2023 roku. Ponieważ akt ten obowiązuje już ponad 10 lat, w artykule przeanalizowano skutki jego działania, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Stwierdzono, że ustawa jest niezbędnym narzędziem prawnym do szybkiej realizacji sieci dróg w Polsce. Jest ona chętnie, skutecznie oraz maksymalnie wykorzystywana w procesie przygotowania i realizacji tych inwestycji. Kumulacja kilku postępowań administracyjnych w jednym daje inwestorom wiele możliwości prawnych sprawnej i szybkiej realizacji tych obiektów. Jednak zawarte w niej uproszczenia proceduralne podnoszą ryzyko popełnienia błędu, powodującego trudne do odwrócenia skutki zarówno techniczne, jak i prawne. Głównymi problemami przy stosowaniu specustawy jest wysokość wypłacanych odszkodowań za przejęte tereny oraz próby wywłaszczenie ponad zakres niezbędny i konieczny dla realizacji planowanej inwestycji drogowej.
pub/16_1_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Połoński, Mieczysław, and Katarzyna Zawadewicz. "ANALYSIS OF THE EFFECTS OF IMPLEMENTING THE “SPECIAL LAW” (ON ACQUIRING LAND FOR PUBLIC PROJECTS) AS A PROCEDURE FOR PREPARING ROAD INVESTMENTS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Architectura 16.1 (2017): 25-34.
APA Połoński M. and Zawadewicz K. (2017). ANALYSIS OF THE EFFECTS OF IMPLEMENTING THE “SPECIAL LAW” (ON ACQUIRING LAND FOR PUBLIC PROJECTS) AS A PROCEDURE FOR PREPARING ROAD INVESTMENTS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 16 (1), 25-34
ISO 690 Połoński, Mieczysław, Zawadewicz, Katarzyna. ANALYSIS OF THE EFFECTS OF IMPLEMENTING THE “SPECIAL LAW” (ON ACQUIRING LAND FOR PUBLIC PROJECTS) AS A PROCEDURE FOR PREPARING ROAD INVESTMENTS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Architectura, 2017, 16.1: 25-34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume16/issue1/abstract-25.html