SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 16 (1) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (1) 2017 str. 3-10
Olga Szlachetka, Marek Dohojda, Ryszard Mazurczuk, Małgorzata Lusawa
WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA PRĘTÓW ŻEBROWANYCH ZE STALI B500SP
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 13-23
Simon Rabarijoely, Bartosz Kurowski
ZASTOSOWANIE BADAŃ DYLATOMETRYCZNYCH (DMT) DO OSZACOWANIA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTÓW
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 25-34
Mieczysław Połoński, Katarzyna Zawadewicz
ANALIZA SKUTKÓW WDROŻENIA SPECUSTAWY JAKO PROCEDURY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH W POLSCE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 35-42
Paweł Falaciński, Łukasz Szarek
MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA LOTNEGO POPIOŁU Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ZAWIESINACH TWARDNIEJĄCYCH
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 43-51
Piotr Wichowski, Gabriela Rutkowska, Piotr Nowak
WYMYWANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH Z BETONÓW ZAWIERAJĄCYCH POPIÓŁ Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 53-63
Margot Dudkiewicz, Bairam S. Ismael, Rad O. Mahmod
PARKI ROZRYWKI W BAGDADZIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 65-77
Monika E. Drozdek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Róża Wasylewicz
PARKI TEMATYCZNE NA MIEJSKICH TERENACH POKOPALNIANYCH SOSNOWCA I ZIELONEJ GÓRY
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 79-91
Mariusz Barszcz
ZASTOSOWANIE MODELU SWMM DO OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW I ICH REDUKCJI PRZEZ ZBIORNIKI NA OBSZARZE LOTNISKA CHOPINA
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 93-113
Jan T. Łukaszewicz
PRZEBIEG I CHARAKTER ZJAWISK LODOWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH RZEK PRZYMORZA O WYSOKIM STOPNIU ANTROPOPRESJI NA TLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH ZACHODZĄCYCH W STREFIE BRZEGOWEJ BAŁTYKU
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).