SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 91-102

Piotr Kanty1, Krzysztof Podleś2, Andrzej Truty2, Tomasz Warchał1

1 Menard Polska Sp. z o.o., Warszawa
2
Politechnika Krakowska, Kraków

WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD FUNDAMENTEM TURBOZESPOŁU BLOKÓW 5 I 6 W PGE ELEKTROWNIA OPOLE S.A.

słowa kluczowe: wzmocnienie podłoża, kolumny CMC, kolumny CFA, Hardening-Soil, Elektrownia Opole, fundament turbozespołu
abstrakt:

W artykule opisano proces powstawania projektu oraz realizacji prac na jednej z ważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie, tj. rozbudowie Elektrowni Opole. Przedmiotem projektu było wzmocnienie podłoża pod fundamentem płytowym turbozespołu nowych bloków nr 5 i 6, zrealizowane za pomocą kolumn betonowych. Istotnym elementem przygotowania prac było wykonanie projektu wzmocnienia. Zdecydowano o wykonaniu przestrzennego modelu podłoża wraz z elementami wzmocnienia. W obliczeniach zastosowano nieliniowe modele materiałowe, takie jak Hardening Soil dla gruntów oraz Hoeka-Browna dla utworów skalistych. Parametry geotechniczne oraz rozwiązanie projektowe (prognoza osiadań płyt fundamentowych) kalibrowano na etapie wykonywania próbnych obciążeń kolumn testowych. W trakcie realizacji wykonano 1020 zbrojonych kolumn CFA oraz 2057 kolumn CMC.

pub/15_4_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kanty, Piotr, et al. "SOIL STRENGTHENING UNDER TURBO GENERATORS 5 AND 6 IN PGE OPOLE POWER PLANT S.A.." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 91-102.
APA Kanty, P. et al. (2016). SOIL STRENGTHENING UNDER TURBO GENERATORS 5 AND 6 IN PGE OPOLE POWER PLANT S.A.. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 91-102
ISO 690 Kanty, Piotr, et al. SOIL STRENGTHENING UNDER TURBO GENERATORS 5 AND 6 IN PGE OPOLE POWER PLANT S.A.. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 91-102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-91.html