SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 57-77

Andrzej Głuchowski, Wojciech Sas, Jacek Bąkowski, Alojzy Szymański

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OBCIĄŻENIA CYKLICZNE GRUNTU SPOISTEGO W WARUNKACH BEZ ODPŁYWU

słowa kluczowe: obciążenia cykliczne, odkształcenia trwałe, warunki bez odpływu, kryterium dostosowania
abstrakt:

Obciążenia cykliczne charakteryzują się często nieniszczącym działaniem.
Deformacje powstające przy obciążeniu cyklicznym różnią się od deformacji przy obciążeniu
statycznym. Reakcja gruntu na obciążenia cykliczne wymaga innego opisu z powodu
możliwości wyróżnienia wielkości deformacji plastycznych i sprężystych w jednym cyklu
obciążenia. Na reakcję gruntu spoistego obciążonego cyklicznie ma wpływ wiele czynników,
takich jak: stan nasycenia ośrodka gruntowego, stopień prekonsolidacji czy spoistość.
Warunki, w których znajduje się grunt poddany obciążeniu, takie jak: wielkość naprężenia
głównego (σ3), wartość naprężenia dewiatorowego (qmax) czy amplituda naprężenia (σa),
w przypadku obciążeń powtarzalnych prowadzą do różnej reakcji gruntu spoistego. W artykule
przedstawiono wyniki badań na gruncie spoistym – ile piaszczysto-pylastym. Badania
przeprowadzono za pomocą aparatu cyklicznego trójosiowego ściskania. Celem badań była
charakterystyka naprężenia powodująca różną reakcję gruntu spoistego. W artykule przedstawiono
metodykę badań oraz analizę zachowania się ośrodka gruntowego. Zaproponowano
także równanie empiryczne pozwalające na określenie przyrostu odkształceń trwałych
w kierunku pionowym w kolejnych cyklach obciążenia.

pub/15_4_57.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Głuchowski, Andrzej, et al. "THE COHESIVE SOIL CYCLIC TRIAXIAL LOADING IN UNDRAINED CONDITIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 57-77.
APA Głuchowski, A. et al. (2016). THE COHESIVE SOIL CYCLIC TRIAXIAL LOADING IN UNDRAINED CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 57-77
ISO 690 Głuchowski, Andrzej, et al. THE COHESIVE SOIL CYCLIC TRIAXIAL LOADING IN UNDRAINED CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 57-77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-57.html