SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 5-16

Eugeniusz Koda

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OD MELIORACJI ROLNYCH DO BUDOWNICTWA. RYS HISTORYCZNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ORAZ 200-LECIA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

słowa kluczowe: melioracje rolne, budownictwo wodne, geotechnika, budownictwo
abstrakt:

W artykule przedstawiono rys historyczny rozwoju naukowego i kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w zakresie dyscyplin technicznych, od melioracji rolnych, przez inżynierię środowiska do budownictwa. Omówiono zmiany struktury organizacyjnej jednostek Wydziału prowadzących działalność dydaktyczną oraz rozwój kadry i działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie budownictwo. Przedstawiono założycieli Wydziału i profesorów kierujących nim na przestrzeni 70 lat istnienia oraz uznanych naukowców prowadzących badania w zakresie budownictwa. Opisano rozwijaną bazę lokalową i badawczą oraz najważniejsze efekty działalności naukowo-badawczej, współpracy międzynarodowej, z praktyką, placówkami naukowymi i administracyjnymi.

pub/15_4_5.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Koda, Eugeniusz. "FROM LAND RECLAMATION TO CIVIL ENGINEERING." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 5-16.
APA Koda E. (2016). FROM LAND RECLAMATION TO CIVIL ENGINEERING. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 5-16
ISO 690 Koda, Eugeniusz. FROM LAND RECLAMATION TO CIVIL ENGINEERING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 5-16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-5.html