SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 43-55

Katarzyna Gabryś, Wojciech Sas, Emil Soból

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZACHOWANIE SIĘ GLINY Z PYŁEM I PIASKIEM POD OBCIĄŻENIEM DYNAMICZNYM I CYKLICZNO-STATYCZNYM W ZAKRESIE MAŁYCH I ŚREDNICH ODKSZTAŁCEŃ

słowa kluczowe: kolumna rezonansowa, skrętne ścinanie, glina, badania laboratoryjne, sztywność
abstrakt:

Moduł odkształcenia postaciowego (G) jest jednym z kluczowych parametrów
w analizie odpowiedzi gruntu na oddziaływania sejsmiczne i zazwyczaj może być
wyznaczony za pomocą badań dynamicznych, takich jak badania w kolumnie rezonansowej
(RCT), lub cykliczno-statycznych (CST), na przykład skrętne ścinanie (TS) bądź
cykliczne badanie trójosiowe. Badania w kolumnie rezonansowej (RC) oraz w aparacie
skrętnego ścinania (TS) są obecnie powszechnie stosowanymi metodami laboratoryjnymi
pozwalającymi na znalezienie sztywności gruntu w zakresie małych i średnich odkształceń.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań w kolumnie rezonansowej
i w aparacie skrętnego ścinania wykonanych na glinie z pyłem i piaskiem, pochodzącej
z zachodniej części Warszawy. Ponadto zamierzeniem autorów jest porównanie wartości
modułów ścinania uzyskanych z dwóch różnych technik badawczych. Autorzy potwierdzają
także istnienie wpływu w szczególności zastosowanego naprężenia efektywnego,
poziomu odkształcenia oraz metody badawczej (tj. częstotliwości obciążenia i amplitudy
napięcia na układzie napędowym) na moduł ścinania przy małych odkształceniach (Gmax)
oraz na sieczny moduł ścinania (G). Wyniki przeważnie pokazują, że sztywność badanego
materiału obliczona na podstawie badań TS jest mniejsza niż ta uzyskana z badań RC.

pub/15_4_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gabryś, Katarzyna, et al. "DYNAMIC AND CYCLIC STATIC LOADING BEHAVIOR OF SILTY-SANDY CLAY AT SMALL AND MODERATE STRAINS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 43-55.
APA Gabryś, K. et al. (2016). DYNAMIC AND CYCLIC STATIC LOADING BEHAVIOR OF SILTY-SANDY CLAY AT SMALL AND MODERATE STRAINS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 43-55
ISO 690 Gabryś, Katarzyna, Sas, Wojciech, Soból, Emil. DYNAMIC AND CYCLIC STATIC LOADING BEHAVIOR OF SILTY-SANDY CLAY AT SMALL AND MODERATE STRAINS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 43-55.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-43.html