SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 31-42

Paweł Popielski, Anna Siemińska-Lewandowska

Politechnika Warszawska, Warszawa

ZAKRES ROZPOZNANIA I DOBÓR PARAMETRÓW PODŁOŻA DO OPRACOWANIA MODELI NUMERYCZNYCH GŁĘBOKO POSADOWIONYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI

słowa kluczowe: głębokie posadowienie, obliczenia numeryczne, rozpoznanie podłoża, parametry gruntowe
abstrakt:

W artykule został omówiony zakres rozpoznania i dobór parametrów podłoża,
uwzględniający warunki pracy konstrukcji, pozwalający na wykorzystanie nowoczesnych
technik modelowania numerycznego oraz zaawansowanych modeli konstytutywnych
gruntu w analizie głęboko posadowionych obiektów budowlanych. Zaprezentowano doświadczenia
i wnioski z wykonanych numerycznych modeli obliczeniowych w przestrzeni
2D i 3D wybranych obiektów, odzwierciedlające lokalne uwarunkowania geotechniczne
i istniejącą infrastrukturę.

pub/15_4_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Popielski, Paweł, and Anna Siemińska-Lewandowska. "THE SCOPE OF SOIL INVESTIGATION AND SELECTION OF PARAMETERS, REQUIRED FOR THE PREPARATION OF NUMERICAL MODELS OF DEEP FOUNDATION – EXPERIENCES AND CONCLUSIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 31-42.
APA Popielski P. and Siemińska-Lewandowska A. (2016). THE SCOPE OF SOIL INVESTIGATION AND SELECTION OF PARAMETERS, REQUIRED FOR THE PREPARATION OF NUMERICAL MODELS OF DEEP FOUNDATION – EXPERIENCES AND CONCLUSIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 31-42
ISO 690 Popielski, Paweł, Siemińska-Lewandowska, Anna. THE SCOPE OF SOIL INVESTIGATION AND SELECTION OF PARAMETERS, REQUIRED FOR THE PREPARATION OF NUMERICAL MODELS OF DEEP FOUNDATION – EXPERIENCES AND CONCLUSIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 31-42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-31.html