SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 207-221

Krystyna Pudelska, Mykola Bevz, Anna Biesak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

DWÓR I PARK W SOBIANOWICACH (WOJ. LUBELSKIE) PRZYKŁADEM ZAPOMNIANEGO ZESPOŁU REZYDENCJALNEGO O WARTOŚCI HISTORYCZNEJ

słowa kluczowe: Sobianowice, dwór obronny, park krajobrazowy
abstrakt:

Na północny-wschód od Lublina w Sobianowicach na wysokim zboczu rzeki Bystrzycy położony jest zespół dworsko-parkowy. Historia wsi Sobiyanowicze bierze początek w XIV wieku, a pierwsze wzmianki o obronnym dworze wybudowanym w tym miejscu sięgają 1676 roku. Obecne założenie, o powierzchni 2,28 ha, reprezentuje XIX-wieczny park krajobrazowy o charakterze kaligrafi cznym. Od 1978 roku obiekt i jego otoczenie są objęte ochroną konserwatorską. W ostatnich dziesięciu latach dwór i park zostały opuszczone i zaniedbane. Celem artykułu jest prezentacja przekształceń przestrzennych oraz kompozycyjnych dworu i parku w Sobianowicach na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych i badań terenowych oraz wskazanie zachowanych reliktów dawnego założenia, wyeksponowanie powiązań obiektu z krajobrazem naturalnym i kulturowym okolicy.

pub/15_4_207.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_207.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pudelska, Krystyna, et al. "THE MANOR AND PARK IN SOBIANOWICE (LUBLIN PROVINCE) AS AN EXAMPLE OF A FORGOTTEN RESIDENCE OF HISTORIC VALUE." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 207-221.
APA Pudelska, K. et al. (2016). THE MANOR AND PARK IN SOBIANOWICE (LUBLIN PROVINCE) AS AN EXAMPLE OF A FORGOTTEN RESIDENCE OF HISTORIC VALUE. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 207-221
ISO 690 Pudelska, Krystyna, Bevz, Mykola, Biesak, Anna. THE MANOR AND PARK IN SOBIANOWICE (LUBLIN PROVINCE) AS AN EXAMPLE OF A FORGOTTEN RESIDENCE OF HISTORIC VALUE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 207-221.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-207.html