SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 17-30

Katarzyna Jeleniewicz1, Stanisław Raczyńsk1, Krzysztof Karsznia1, Łukasz Uchański2, Wojciech Gilewski3

1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
3
Politechnika Warszawska, Warszawa

BADANIA EKSPERYMENTALNE KRÓTKICH CIENKOŚCIENNYCH PROFILI STALOWYCH Z UŻYCIEM TECHNIK GEODEZYJNYCH

słowa kluczowe: kształtowniki cienkościenne, gięcie na zimno, skaner laserowy, pręty ściskane
abstrakt:

Konstrukcje cienkościenne cieszą się rosnąca popularnością ze względu na lekkość, łatwość montażu oraz prostą technologię wytwarzania. Są one jednak podatne na utratę stateczności (miejscowej lub ogólnej), dlatego często zdarza się, że o nośności elementu konstrukcyjnego decyduje wyboczenie lub stan powyboczeniowy. Ocena oraz pomiar deformacji jest więc kluczowym zadaniem, które należy wykonać, aby poprawnie zaprojektować tego typu konstrukcję. Celem, jaki postawili sobie autorzy pracy, było wykonanie wstępnych badań laboratoryjnych, na podstawie których ocenione zostały możliwości wykorzystania technik geodezyjnych przy pomiarze przemieszczeń poziomych kształtowników stalowych ulegających globalnej i miejscowej utracie stateczności pod wpływem osiowej siły ściskającej.

pub/15_4_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jeleniewicz, Katarzyna, et al. "EXPERIMENTAL RESEARCH OF SHORT THIN-WALLED STEEL STRUCTURESBY USING GEODETIC TECHNIQUES." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 17-30.
APA Jeleniewicz, K. et al. (2016). EXPERIMENTAL RESEARCH OF SHORT THIN-WALLED STEEL STRUCTURESBY USING GEODETIC TECHNIQUES. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 17-30
ISO 690 Jeleniewicz, Katarzyna, et al. EXPERIMENTAL RESEARCH OF SHORT THIN-WALLED STEEL STRUCTURESBY USING GEODETIC TECHNIQUES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 17-30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-17.html