SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 169-183

Volodymyr Trach1, Mikolaj Semenuk2, Andrej Podvornyi3

1Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2
S.P. Timoshenko Institute of Mechanics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
3
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

STATECZNOŚĆ OSIOWO ŚCISKANYCH TRÓJWYMIAROWYCH ANIZOTROPOWYCH POWŁOK CYLINDRYCZNYCH

słowa kluczowe: stateczność, powłoki cylindryczne anizotropowe, metoda Bubnowa-Galorkina, trójwymiarowy stan
abstrakt:

Przedstawiono próbę do rozwiązania problemu stateczności anizotropowych powłok cylindrycznych pod naciskiem osiowym, które opiera się na procedurze Bubnova- Galerkina przy wykorzystaniu warunków brzegowych na powierzchni i na krawędzi powłok cylindrycznych oraz na metodzie numerycznej ortogonalizacji dyskretnej. Rozwiąjązano problem stateczności powłok cylindrycznych wykonanych z materiału charakteryzującego się jedną płaszczyzną symetrii. Badano zależność obciążenia krytycznego od kąta obrotu głównych kierunków sprężystości. Wyniki obliczeń przedstawiono na wykresach i tabelach, ponadto przeprowadzono ich analizę.

pub/15_4_169.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_169.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trach, Volodymyr, et al. "STABILITY OF ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS IN THREE-DIMENSIONAL STATE UNDER AXIAL COMPRESSION." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 169-183.
APA Trach, V. et al. (2016). STABILITY OF ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS IN THREE-DIMENSIONAL STATE UNDER AXIAL COMPRESSION. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 169-183
ISO 690 Trach, Volodymyr, Semenuk, Mikolaj, Podvornyi, Andrej. STABILITY OF ANISOTROPIC CYLINDRICAL SHELLS IN THREE-DIMENSIONAL STATE UNDER AXIAL COMPRESSION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 169-183.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-169.html