SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 153-168

Wiesław Kowalski

University of Agriculture in Krakow

BADANIE NOŚNOŚCI ŁODYG TRZCINY NA ROZCIĄGANIE

słowa kluczowe: trzcina, quasi-naprężenie, quasi-sztywność, rozciąganie osiowe, nośność na rozciąganie
abstrakt:

Badania wytrzymałościowe trzciny napotykają szereg trudności z powodu
powłokowej struktury łodyg, ich anizotropii, niejednorodności, małych wymiarów przekroju
oraz dużych rozrzutów w wynikach z powodu specyfi czności użytych próbek. Mając
świadomość wszystkich tych trudności, w niniejszej pracy przedstawiono wyniki prostego
eksperymentu, polegającego na osiowym rozciąganiu próbek łodyg trzciny z kolankami
i bez. Związek między odkształceniem a naprężeniem w czasie testu przybierał charakter
wykładniczy, co wskazuje na tendencję do usztywniania się łodyg wraz ze wzrostem
odkształceń. Wyniki testu skłaniają do wniosku, że części łodygi bez kolanek są tak samo
sztywne jak z kolankami, są jednak dwukrotnie od nich wytrzymalsze. Prawdziwość takiego
wniosku oznaczałaby, że kolanka stanowią niepodatne, kruche osłabienie łodyg. Wyniki
przeprowadzonego testu poddano krytycznej ocenie, a przeprowadzone dodatkowe analizy
pozwoliły na budowę prostego modelu probabilistycznego dla przeprowadzonego eksperymentu.

pub/15_4_153.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_153.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalski, Wiesław. "INVESTIGATIONS ON TENSILE LOAD-CARRYING ABILITY OF REED STEMS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 153-168.
APA Kowalski W. (2016). INVESTIGATIONS ON TENSILE LOAD-CARRYING ABILITY OF REED STEMS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 153-168
ISO 690 Kowalski, Wiesław. INVESTIGATIONS ON TENSILE LOAD-CARRYING ABILITY OF REED STEMS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 153-168.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-153.html