SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 141-151

Jacek Pietrzak, Jacek Jaworski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

POMOSTY EKSPLOATACYJNE NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW PALENISKOWYCH

słowa kluczowe: pomost eksploatacyjny, pomost stalowy, składowisko odpadów paleniskowych
abstrakt:

W pracy omówiono skrótowo budowę i działanie składowisk odpadów paleniskowych
oraz główne elementy technologii ich składowania. Opisano warunki pracy
i stosowane konstrukcje pomostów eksploatacyjnych. Zaprojektowano kilka wersji pomostów
o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i przeanalizowano je, porównując takie ich
cechy, jak: masa, pracochłonność wykonania, łatwość inspekcji, czyszczenia i malowania
na składowisku, wysokość słupów potrzebna do zamocowania pomostu nad lustrem wody,
estetyka. Wybrano i zarekomendowano bardzo korzystne, zdaniem autorów, rozwiązanie
pomostu usytuowanego w dolnych pasach dźwigarów kratowych wysokości 1,1 m, spełniających
zarazem funkcję barierek ochronnych.

pub/15_4_141.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_141.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pietrzak, Jacek, and Jacek Jaworski. "OPERATING PLATFORMS AT FURNACE WASTE DUMPS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 141-151.
APA Pietrzak J. and Jaworski J. (2016). OPERATING PLATFORMS AT FURNACE WASTE DUMPS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 141-151
ISO 690 Pietrzak, Jacek, Jaworski, Jacek. OPERATING PLATFORMS AT FURNACE WASTE DUMPS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 141-151.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-141.html