SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 127-140

Simon Rabarijoely, Stanisław Jabłonowski, Kazimierz Garbulewski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ZNACZENIE TEORII BAYESA W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM

słowa kluczowe: projektowanie geotechniczne, parametry gruntów, Eurokod 7, analiza bayesowska
abstrakt:

W projektowaniu geotechnicznym według zasad i reguł podanych w Eurokodzie
7 [PN-EN 1997-1:2008], normie zalecanej do stosowania od 2010 roku w krajach Unii
Europejskiej, jednym z najważniejszych zadań inżynierskich jest dobór parametrów do
sprawdzenia wszystkich możliwych do wystąpienia w projektowanych budowlach stanów
granicznych. W określaniu wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych,
w tym wytrzymałościowych i odkształceniowych, należy w sposób ostrożny i przemyślany
zastosować metody statystyczne, zarówno klasyczne, jak i podejście bayesowskie.
Analiza statystyczna Bayesa uzasadniona jest szczególnie w przypadku dysponowania
i uwzględniania w doborze parametrów wartości a priori, na przykład wartości eksperckich
parametrów geotechnicznych lub w przypadku możliwości powiększania liczebności
zbiorów parametrów i danych geotechnicznych, co stanowi podstawę projektowania metodą
obserwacyjną. W artykule przedstawiono przykłady analiz danych geotechnicznych
z wykorzystaniem teorii Bayesa, których celem było określenie wpływu zakresu badań
geotechnicznych, w tym liczby i rodzaju sondowań oraz ich odległości od projektowanego
obiektu, na parametry charakterystyczne podłoża. Ponadto przedstawiono znaczenie teorii
Bayesa w projektowaniu stóp fundamentowych w przypadku wykorzystywania w projektowaniu
metody obserwacyjnej. Wyniki analiz wskazują na przydatność teorii Bayesa
w rozwiązywaniu wielu zadań geotechnicznych.

pub/15_4_127.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon, et al. "THE IMPORTANCE OF BAYESIAN THEORY IN GEOTECHNICAL DESIGN." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 127-140.
APA Rabarijoely, S. et al. (2016). THE IMPORTANCE OF BAYESIAN THEORY IN GEOTECHNICAL DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 127-140
ISO 690 Rabarijoely, Simon, Jabłonowski, Stanisław, Garbulewski, Kazimierz. THE IMPORTANCE OF BAYESIAN THEORY IN GEOTECHNICAL DESIGN. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 127-140.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-127.html