SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 113-126

Piotr Zieliński1, Andrzej T. Wojtasik1,2

1 GT Projekt, Swadzim
2
Politechnika Poznańska, Poznań

PROJEKTOWANIE PRZEMIESZCZENIOWYCH PALI WKRĘCANYCH – ANALIZA DOŚWIADCZEŃ

słowa kluczowe: przemieszczeniowy pal, nośność, przemieszczenie, sondowanie CPT, obliczenia pali, grunt niespoisty
abstrakt:

Mając na uwadze brak krajowych wytycznych dotyczących metod obliczania przemieszczeniowych pali wkręcanych oraz liczne awarie, których powstanie wiąże się z błędnym wymiarowaniem takich pali, w artykule porównano różne podejścia obliczeniowe. Ponadto poddano krytycznej analizie kilka wybranych projektów, mając na celu przedstawienie praktycznego zastosowania przedstawionych podejść obliczeniowych. Analizę ograniczono do współpracy pali z podłożem niespoistym.

pub/15_4_113.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieliński, Piotr, et al. "SCREW DISPLACEMENT PILES DESIGN – PRACTICAL ANALYSIS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 113-126.
APA Zieliński, P. et al. (2016). SCREW DISPLACEMENT PILES DESIGN – PRACTICAL ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 113-126
ISO 690 Zieliński, Piotr, Wojtasik, Andrzej T., , . SCREW DISPLACEMENT PILES DESIGN – PRACTICAL ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 113-126.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-113.html