SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (4) 2016 str. 103-112

Marek A. Patakiewicz

GEOTOR, Warszawa

AGRESYWNOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN 206-1. ODNIESIENIA DO OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

słowa kluczowe: korozja, agresywność, woda gruntowa, hydrogeochemia, czwartorzęd
abstrakt:

W nawiązaniu do kryteriów normy PN-EN 206-1 przedstawiono poszczególne
składniki wody oddziałujące korozyjnie na beton, kryteria oceny korozyjności chemicznej
wód gruntowych oraz klasy ekspozycji. Na przykładzie badań wód czwartorzędowych
z obszaru aglomeracji warszawskiej omówiono zmienność poszczególnych czynników
korozyjnych. Zostały wskazane te składniki chemizmu wód gruntowych, które mają statystycznie
dominujący wpływ przy ocenie oddziaływań korozyjnych na beton.

pub/15_4_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Patakiewicz, Marek A.. "GROUNDWATER AGGRESSIVENESS IN RELATION TO THE REQUIREMENTS OF PN EN 206-1 STANDARD. REFERENCES TO URBAN AREAS ON THE EXAMPLE OF THE WARSAW AGGLOMERATION." Acta Sci.Pol. Architectura 15.4 (2016): 103-112.
APA Patakiewicz M.A. (2016). GROUNDWATER AGGRESSIVENESS IN RELATION TO THE REQUIREMENTS OF PN EN 206-1 STANDARD. REFERENCES TO URBAN AREAS ON THE EXAMPLE OF THE WARSAW AGGLOMERATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (4), 103-112
ISO 690 Patakiewicz, Marek A.. GROUNDWATER AGGRESSIVENESS IN RELATION TO THE REQUIREMENTS OF PN EN 206-1 STANDARD. REFERENCES TO URBAN AREAS ON THE EXAMPLE OF THE WARSAW AGGLOMERATION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.4: 103-112.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue4/abstract-103.html