SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 93–102

Magdalena Olszewska, Ryszard Coufal

PRZECIĄŻENIE GRUNTU ORGANICZNEGO NASYPEM POD SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DO MAGAZYNOWANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

słowa kluczowe: moduł ściśliwości gruntów organicznych, nasyp przeciążający, metoda superpozycji, fundament wiotki
abstrakt: W artykule podjęto próbę określenia zmiany wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie znanego osiadania końcowego oraz naprężeń wywieranych na grunt przez rzeczywisty nasyp. Prezentowany model bazuje na zasadzie superpozycji w odniesieniu do oddziaływania wszystkich pól obliczeniowych, na jakie został podzielony nasyp. Na podstawie teorii Boussinesqa określono naprężenia w powierzchni kontaktowej nasyp – podłoże gruntowe oraz wynikające z nich osiadanie. Na podstawie modelu określono moduły ściśliwości gruntu organicznego poniżej nasypu przeciążającego.
pub/15_3_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Olszewska, Magdalena, and Ryszard Coufal. "OVERLOADING OF ORGANIC SOIL WITH AN EMBANKMENT, UNDER THE LANDFILL DESIGNED FOR THE STORAGE OF STRUCTURAL ELEMENTS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 93–102.
APA Olszewska M. and Coufal R. (2016). OVERLOADING OF ORGANIC SOIL WITH AN EMBANKMENT, UNDER THE LANDFILL DESIGNED FOR THE STORAGE OF STRUCTURAL ELEMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 93–102
ISO 690 Olszewska, Magdalena, Coufal, Ryszard. OVERLOADING OF ORGANIC SOIL WITH AN EMBANKMENT, UNDER THE LANDFILL DESIGNED FOR THE STORAGE OF STRUCTURAL ELEMENTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 93–102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-93.html