SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 81–91

Maciej Zalewski, Katarzyna Zabielska-Adamska

PODUSZKA PIASKOWA WZMOCNIONA GEOSYNTETYKIEM

słowa kluczowe: płytka wymiana gruntu, podłoże organiczne, poduszka piaskowa, zbrojenie geosyntetykiem
abstrakt: W artykule omówiono wpływ zbrojenia poduszki piaskowej na nośność podłoża gruntowego i zwiększenie sztywności poduszki. Podano tok postępowania przy projektowaniu poduszki zbrojonej według zaleceń EBGEO. Obliczenia obejmują wybrane ławy dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego, posadowionego na gruncie organicznym o miąższości 3 m. Zaprojektowano poduszki piaskowe o różnych szerokościach określonych przez wartość kąta rozkładu naprężenia β = 0°, 30° i 45°, zbrojone czterema warstwami geosiatki. Obliczenia poduszek przeprowadzono zgodnie z wytycznymi EBGEO. Zbrojenie poduszki piaskowej ma wpływ na nośność podłoża gruntowego na wypieranie, a wpływ zbrojenia jest największy w przypadku poduszki o szerokości równej szerokości fundamentu. Wzrost sztywności poduszki, obliczony według EBGEO, wynika głównie z jej obciążenia i wytrzymałości zbrojenia na rozciąganie.
pub/15_3_81.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalewski, Maciej, and Katarzyna Zabielska-Adamska. "FOUNDATION PAD REINFORCED BY GEOSYNTHETICS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 81–91.
APA Zalewski M. and Zabielska-Adamska K. (2016). FOUNDATION PAD REINFORCED BY GEOSYNTHETICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 81–91
ISO 690 Zalewski, Maciej, Zabielska-Adamska, Katarzyna. FOUNDATION PAD REINFORCED BY GEOSYNTHETICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 81–91.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-81.html