SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 71–80

Aneta Mroczkowska, Piotr Wichowski, Gabriela Rutkowska

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI BETONU ZWYKŁEGO NA BAZIE CEMENTÓW Z DODATKIEM WŁÓKIEN STALOWYCH I POPIOŁU LOTNEGO

słowa kluczowe: beton, włókna stalowe, popiół lotny
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości (konsystencji, gęstości, wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu) betonów zwykłych oraz betonów zawierających w swoim składzie włókna stalowe i popioły lotne. Do wykonania betonu wykorzystano cementy CEM I o klasie wytrzymałości 32,5R, 42,5R, 52,5R. Dla każdego rodzaju cementu wykonano beton z włóknami stalowymi w ilości 0,7% oraz włóknami stalowymi w ilości 0,7% i popiołem lotnym w ilości 5% masy cementu. Po wykonaniu badań stwierdzono, że dodanie włókien stalowych i popiołu lotnego poprawia właściwości na zginanie i rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałość na ściskanie ulega pod ich wpływem spadkowi.
pub/15_3_71.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mroczkowska, Aneta, et al. "PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE BASED ON CEMENTS WITH ADDITION OF STEEL FIBERS AND FLY ASH." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 71–80.
APA Mroczkowska, A. et al. (2016). PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE BASED ON CEMENTS WITH ADDITION OF STEEL FIBERS AND FLY ASH. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 71–80
ISO 690 Mroczkowska, Aneta, Wichowski, Piotr, Rutkowska, Gabriela. PROPERTIES OF ORDINARY CONCRETE BASED ON CEMENTS WITH ADDITION OF STEEL FIBERS AND FLY ASH. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 71–80.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-71.html