SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 55–70

Jakub Zajdel, Zdzisław Skutnik, Krzysztof Sahajda, Sławomir Krysiak

DOBÓR PARAMETRÓW PODŁOŻA DO PROJEKTOWANIA ZABEZPIECZENIA WYKOPU NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARU SIŁ W KOTWACH

słowa kluczowe: pomiary sił w kotwach gruntowych, ściana berlińska, badania trójosiowe
abstrakt: Jako zabezpieczenie wykopu o głębokości 8÷9 m pod budowę obiektu mieszkalnego przy ulicy Przy Bażantarni w Warszawie zaprojektowano ścianę berlińską podpartą w jednym poziomie za pomocą kotew gruntowych. W podłożu stwierdzono jednorodne warunki gruntowe, głównie grunty spoiste o bardzo dużej wytrzymałości. Siły w 3 kotwach gruntowych podlegały obserwacji przez cały okres ich pracy w konstrukcji. Wykonano analizę wsteczną w celu określenia parametrów gruntu odzwierciedlających pracę konstrukcji oporowej. Na potrzeby analizy przeprowadzono badania w aparacie trójosiowego ściskania z odpływem wody z porów gruntu (TXCID) na próbkach pobranych podczas głębienia wykopu. Obliczenia konstrukcji wykonano metodą modułu reakcji podłoża. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Na podstawie wyników analiz i wyników pomiaru sił w kotwach przedstawiono zalecenia dotyczące doboru parametrów do projektowania konstrukcji oporowych w podobnych warunkach gruntowych.
pub/15_3_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zajdel, Jakub, et al. "CHOICE OF SOIL PARAMETERS FOR THE DESIGN OF RETAINING WALLS BASED ON GROUND ANCHORS FORCES SURVEY." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 55–70.
APA Zajdel, J. et al. (2016). CHOICE OF SOIL PARAMETERS FOR THE DESIGN OF RETAINING WALLS BASED ON GROUND ANCHORS FORCES SURVEY. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 55–70
ISO 690 Zajdel, Jakub, et al. CHOICE OF SOIL PARAMETERS FOR THE DESIGN OF RETAINING WALLS BASED ON GROUND ANCHORS FORCES SURVEY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 55–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-55.html