SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 43–54

Maria J. Sulewska, Dariusz Tymosiak

BADANIA PARAMETRÓW ZAGĘSZCZALNOŚCI GRUNTÓW NIESPOISTYCH METODĄ PROCTORA

słowa kluczowe: zagęszczalność gruntów, badania porównawcze, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, wilgotność optymalna
abstrakt: Celem pracy jest analiza wyników badań porównawczych parametrów zagęszczalności – maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ρds) i wilgotności optymalnej (wopt), według polskich norm: „starej” PN-88/B-04481:1988 oraz „nowej” PN-EN 13286-2:2010. Badania wykonano na dwóch gruntach niespoistych, równoziarnistych (pospółka Po i piasek średni Ps) czterema metodami (I, II, III, IV) według PN-88/B-04481:1988 oraz czterema metodami (A+A, A+B, B+A, B+B) według PN-EN 13286-2:2010. Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ρds) uzyskane według obu norm niewiele różnią się od siebie: dla Po około 1,9–4,0%, a dla Ps około 1,6–2,1%. Różnice wartości wilgotności optymalnej (wopt) nie podlegają wyraźnym prawidłowościom.
pub/15_3_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sulewska, Maria J., and Dariusz Tymosiak. "THE STUDY OF COMPACTIBILITY PARAMETERS IN NON-COHESIVE SOILS BY PROCTOR COMPACTION TEST." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 43–54.
APA Sulewska M.J. and Tymosiak D. (2016). THE STUDY OF COMPACTIBILITY PARAMETERS IN NON-COHESIVE SOILS BY PROCTOR COMPACTION TEST. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 43–54
ISO 690 Sulewska, Maria J., Tymosiak, Dariusz. THE STUDY OF COMPACTIBILITY PARAMETERS IN NON-COHESIVE SOILS BY PROCTOR COMPACTION TEST. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 43–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-43.html