SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 31–41

Lech Bałachowski, Katarzyna Białek

PARAMETRY MECHANICZNE PLATFORMY ROBOCZEJ NA PODSTAWIE BADAŃ DMT

słowa kluczowe: wzmacnianie podłoża, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, kąt tarcia wewnętrznego gruntu, wartości charakterystyczne parametrów gruntu
abstrakt: Nośność platformy roboczej określana jest w sposób analogiczny do nośności podłoża uwarstwionego, w którym warstwa wierzchnia zbudowana z gruntu niespoistego spoczywa na słabonośnym podłożu z gruntu spoistego. Badanie DMT wykorzystano do wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych podłoża (kąta tarcia wewnętrznego warstwy górnej i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu podłoża słabonośnego) oraz do wyznaczenia modułu odkształcenia gruntu (MDMT). Wyznaczono wartości charakterystyczne poszczególnych parametrów na podstawie wyników z pięciu badań dylatometrycznych na poletku doświadczalnym. Przeanalizowano różne metody oszacowania wartości charakterystycznej parametrów geotechnicznych.
pub/15_3_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bałachowski, Lech, and Katarzyna Białek. "MECHANICAL PARAMETERS OF WORKING PLATFORM BASED ON DMT." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 31–41.
APA Bałachowski L. and Białek K. (2016). MECHANICAL PARAMETERS OF WORKING PLATFORM BASED ON DMT. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 31–41
ISO 690 Bałachowski, Lech, Białek, Katarzyna. MECHANICAL PARAMETERS OF WORKING PLATFORM BASED ON DMT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 31–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-31.html