SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 3–15

Stanisław Pisarczyk, Agnieszka Dąbska

WYZNACZENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA JAKOŚCI ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW Z GRUNTÓW NIESPOISTYCH

słowa kluczowe: grunty niespoiste, zagęszczalność, wskaźnik zagęszczenia, korelacje między parametrami geotechnicznymi
abstrakt: W referacie, na podstawie literatury i badań własnych, omówiono parametry zagęszczalności gruntów niespoistych oraz sposoby ich wyznaczania i zależności między nimi. Dla piasków i gruntów gruboziarnistych przedstawiono zależności pomiędzy następującymi parametrami: maksymalną gęstością objętościową szkieletu gruntowego (ρds) i wilgotnością optymalną (wopt) – metoda standardowa i zmodyfikowana Proctora, wskaźnikiem jednorodności (Cu), średnicą zastępcza (d10), średnicą maksymalną (dmax) i średnią ważoną średnicę ziaren (dśr.waż.) oraz minimalną i maksymalną gęstością objętościową szkieletu gruntowego (ρdmin i ρdmax).
pub/15_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pisarczyk, Stanisław, and Agnieszka Dąbska. "ESTIMATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS USED FOR DETERMINING THE QUALITY OF COMPACTION OF EMBANKMENTS CONSTRUCTED FROM NON-COHESIVE SOILS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 3–15.
APA Pisarczyk S. and Dąbska A. (2016). ESTIMATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS USED FOR DETERMINING THE QUALITY OF COMPACTION OF EMBANKMENTS CONSTRUCTED FROM NON-COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 3–15
ISO 690 Pisarczyk, Stanisław, Dąbska, Agnieszka. ESTIMATION OF GEOTECHNICAL PARAMETERS USED FOR DETERMINING THE QUALITY OF COMPACTION OF EMBANKMENTS CONSTRUCTED FROM NON-COHESIVE SOILS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 3–15.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-3.html