SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 17–30

Edyta E. Malinowska, Marek Bajda

OCENA PARAMETRÓW ODKSZTAŁCENIOWYCH GYTII NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH

słowa kluczowe: grunty organiczne, moduł ściśliwości, SDMT, edometr
abstrakt: W artykule podjęta została tematyka słabonośnych gruntów organicznych, gytii, zlokalizowanych głównie w dolinach jezior i rzek oraz stanowiących podłoże budowlane w aglomeracjach miejskich. Grunty te ze względu na dużą ściśliwość, małą wytrzymałość na ścinanie oraz trudną do oceny przepuszczalność w porównaniu z gruntami mineralnymi stwarzają problemy podczas projektowania posadowień konstrukcji inżynierskich. Zachowanie się gytii pod obciążeniem jest trudne do przewidzenia z uwagi na dużą nieliniowość charakterystyk odkształceniowych i zmienność parametrów wytrzymałościowych. Dlatego niezwykle istotna jest właściwa ocena parametrów odkształceniowych gruntów organicznych oraz ich weryfikacja z wynikami badań in situ. W pracy przedstawiono wyniki uzyskane z badań laboratoryjnych próbek typu A gytii oraz wyniki uzyskane z sondowań dylatometrem Marchettiego. Moduły ściśliwości uzyskane z badań laboratoryjnych zostały zweryfikowane wynikami badań terenowych. Ocena parametrów odkształceniowych gytii pozwoli na prognozę odkształceń i zapewnienie bezpiecznej, bezawaryjnej pracy projektowanej konstrukcji inżynierskiej.
pub/15_3_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malinowska, Edyta E., and Marek Bajda. "DETERMINATION DEFORMATION PARAMETERS OF GYTTJA ON THE BASIS OF IN SITU AND LABORATORY TESTS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 17–30.
APA Malinowska E.E. and Bajda M. (2016). DETERMINATION DEFORMATION PARAMETERS OF GYTTJA ON THE BASIS OF IN SITU AND LABORATORY TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 17–30
ISO 690 Malinowska, Edyta E., Bajda, Marek. DETERMINATION DEFORMATION PARAMETERS OF GYTTJA ON THE BASIS OF IN SITU AND LABORATORY TESTS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 17–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-17.html