SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 149–161

Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń

WPŁYW OPADU DESZCZU I EROZJI BOCZNEJ NA STATECZNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE OSUWISKA W BIEŚNIKU (BESKID NISKI)

słowa kluczowe: stateczność zbocza, infiltracja, erozja boczna, Karpaty
abstrakt: Celem pracy było określenie wpływu opadu deszczu i erozji bocznej na warunki stateczności zbocza położonego w pobliżu potoku Szalówka. Obszar badań to jedno z osuwisk Karpat fliszowych w miejscowości Bieśnik k. Gorlic (Beskid Niski), które powstało w 2010 roku. Badania obejmowały terenowe i laboratoryjne określenie właściwości geotechnicznych gruntów, a także obliczenia stateczności z uwzględnieniem infiltracji opadu oraz podcięcia jego podstawy. Wykazały one, że analizowane osuwisko powstało w terenie o niekorzystnych warunkach geotechnicznych z przewagą słabo przepuszczalnych utworów ilastych oraz łupków ilastych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Z kolei obliczenia stateczności wykazały istotny wpływ opadu deszczu i procesów fluwialnych (erozji bocznej) na warunki równowagi zbocza.
pub/15_3_149.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_149.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gruchot, Andrzej, and Tymoteusz Zydroń. "IMPACT OF RAINFALL AND LATERAL EROSION ON SLOPE STABILITY – CASE STUDY OF SHALLOW LANDSLIDE IN BIEŚNIK (BESKID NISKI MOUNTAINS)." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 149–161.
APA Gruchot A. and Zydroń T. (2016). IMPACT OF RAINFALL AND LATERAL EROSION ON SLOPE STABILITY – CASE STUDY OF SHALLOW LANDSLIDE IN BIEŚNIK (BESKID NISKI MOUNTAINS). Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 149–161
ISO 690 Gruchot, Andrzej, Zydroń, Tymoteusz. IMPACT OF RAINFALL AND LATERAL EROSION ON SLOPE STABILITY – CASE STUDY OF SHALLOW LANDSLIDE IN BIEŚNIK (BESKID NISKI MOUNTAINS). Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 149–161.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-149.html