SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 139–147

Emilia Konował, Marta Sybis

WPŁYW WYBRANYCH HYDROLIZATÓW SKROBIOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW CEMENTOWYCH

słowa kluczowe: dekstryna, hydrolizat skrobiowy, reologia zaczynów cementowych, lepkość plastyczna, granica płynięcia
abstrakt: Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu hydrolizatów skrobiowych na reologiczne właściwości zaczynów cementowych. W badaniach zastosowano cement portlandzki klasy CEM I 42,5N oraz pięć typów dekstryn. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych stosunków wodno-cementowych, wynoszących odpowiednio 0,4 oraz 0,5. Za pomocą reometru oznaczono wartości lepkości oraz naprężeń stycznych zaczynów cementowych w zależności od szybkości ścinania. Posłużyły one do wyznaczenia lepkości plastycznej oraz granicy płynięcia zaczynów, które zostały obliczone za pomocą wybranych modeli matematycznych. Wykorzystane pochodne skrobiowe przeanalizowano pod kątem ich przydatności jako modyfikatory parametrów reologicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że dodatek hydrolizatu skrobiowego powoduje znaczne zmniejszenie granicy płynięcia zaczynów, co z kolei może przyczynić się do upłynnienia mieszanek betonowych oraz redukcji wody zarobowej.
pub/15_3_139.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Konował, Emilia, and Marta Sybis. "INFLUENCE OF THE SELECTED STARCH HYDROLYSATES ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTE." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 139–147.
APA Konował E. and Sybis M. (2016). INFLUENCE OF THE SELECTED STARCH HYDROLYSATES ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTE. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 139–147
ISO 690 Konował, Emilia, Sybis, Marta. INFLUENCE OF THE SELECTED STARCH HYDROLYSATES ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENT PASTE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 139–147.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-139.html