SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 127–138

Jürgen Dornstädter, Krzysztof Radzicki, Paweł Popielski

BADANIA SZCZELNOŚCI OBUDOWY GŁĘBOKIEGO WYKOPU METODĄ TERMOMONITORINGU

słowa kluczowe: głęboki wykop, termomonitoring, przeciek, erozja wewnętrzna, bezpieczeństwo konstrukcji
abstrakt: Obecnie bardzo często wykonanie fundamentów budynków wymaga realizacji głębokiego wykopu. Niekontrolowany dopływ wody gruntowej do głębokiego wykopu, przecieki jego konstrukcji oraz wywołane nimi procesy erozyjne są kluczowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa głębokich wykopów i budowli z nimi sąsiadujących. Ich pojawienie się może wygenerować istotne dodatkowe koszty budowy. Najskuteczniejszą metodą detekcji przecieków w hydrotechnice i obudowy głębokich wykopów jest metoda termomonitoringu [ICOLD 2013]. Metoda ta została zweryfikowana i z powodzeniem jest stosowana od ponad dwudziestu lat na zachodzie Europy. W ostatnich latach wprowadzana jest do użytku w Polsce [Radzicki i in. 2015]. W artykule opisano problem niekontrolowanego dopływu wody gruntowej do głębokiego wykopu. Omówiono schemat prac przy wykonaniu ścian szczelinowych oraz typowe przyczyny ich nieszczelności. Na podstawie swoich doświadczeń zawodowych autorzy przedstawili metodę termomonitoringu oraz możliwości jej wykorzystania do lokalizacji nieszczelności obudowy wykopu przed jego wykonaniem. Przedstawiono również przykład aplikacji tej metody do detekcji przecieków konstrukcji jednej ze stacji metra w Europie.
pub/15_3_127.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dornstädter, Jürgen, et al. "THERMAL MONITORING OF LEAKS OF DEEP EXCAVATION CONSTRUCTION." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 127–138.
APA Dornstädter, J. et al. (2016). THERMAL MONITORING OF LEAKS OF DEEP EXCAVATION CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 127–138
ISO 690 Dornstädter, Jürgen, Radzicki, Krzysztof, Popielski, Paweł. THERMAL MONITORING OF LEAKS OF DEEP EXCAVATION CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 127–138.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-127.html