SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 119–126

Natalia Boruc, Piotr Król, Zygmunt Krzywosz, Eugeniusz Koda, Anna Miszkowska

ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH GEOWŁÓKNINY PO 22 LATACH EKSPLOATACJI W DRENAŻU ZAPORY ZIEMNEJ

słowa kluczowe: geowłóknina, wodoprzepuszczalność poprzeczna, kolmatacja, zapora ziemna
abstrakt: Zapora ziemna w Białobrzegach jest jedną z ośmiu zapór bocznych Zalewu Zegrzyńskiego. Początkowo była ona odwadniana drenażem rurowym ze studzienkami kontrolnymi i odprowadzeniami do rowu przyzaporowego. Trudne warunki hydrogeologiczne posadowienia budowli (pod warstwą piasków drobnych z domieszką gruntów organicznych występują żwiry) spowodowały jednak rozwinięcie procesu sufozji i przebić hydraulicznych w warstwie piasków. Po remoncie zapory, wykonanym w połowie lat 90. XX wieku, zabezpieczenie dna rowu połączono z drenażem kamiennym wykonanym w otulinie igłowanej geowłókniny z włókien polipropylenowych (PP) i poliestrowych (PET), zlokalizowanym w podstawie skarpy odpowietrznej. Geowłóknina zastosowana jako filtr ochraniający drenaż jest szczególnie narażona na zjawisko kolmatacji mechanicznej oraz chemicznej. Proces kolmatacji, zmniejszając wodoprzepuszczalność materiałów, znacznie ogranicza skuteczność działania filtrów syntetycznych i w konsekwencji również drenażu. W artykule przedstawiono wyniki badań wodoprzepuszczalności geowłókniny wbudowanej w drenaż zapory ziemnej Białobrzegi po 22 latach eksploatacji. W celu określenia zmian właściwości filtracyjnych badanych materiałów otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi wcześniej parametrami geowłókniny czystej (fabrycznie nowej) oraz dla próbek po okresie siedmioletniej eksploatacji.
pub/15_3_119.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Boruc, Natalia, et al. "CHANGE OF HYDRAULIC PROPERTIES OF NONWOVEN GEOTEXTILE AFTER 22 YEARS OF EXPLOITATION IN EARTHFILL DAM." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 119–126.
APA Boruc, N. et al. (2016). CHANGE OF HYDRAULIC PROPERTIES OF NONWOVEN GEOTEXTILE AFTER 22 YEARS OF EXPLOITATION IN EARTHFILL DAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 119–126
ISO 690 Boruc, Natalia, et al. CHANGE OF HYDRAULIC PROPERTIES OF NONWOVEN GEOTEXTILE AFTER 22 YEARS OF EXPLOITATION IN EARTHFILL DAM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 119–126.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-119.html