SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 111–118

Rafał Ossowski, Mariusz Wyroślak

BADANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W NASYPIE KONTROLOWANYM ZA POMOCĄ PŁYTY STATYCZNEJ I LEKKIEJ PŁYTY DYNAMICZNEJ

słowa kluczowe: płyta dynamiczna LFWD, płyta statyczna VSS, korelacja parametrów gruntu, moduł odkształcenia wyznaczany za pomocą lekkiej płyty dynamicznej, statyczny moduł odkształcenia
abstrakt: W praktyce inżynierskiej, zarówno projektowej, jak i wykonawczej, niewątpliwie przydatne są korelacje między parametrami geotechnicznymi. Artykuł przedstawia polowe badania porównawcze z lekką płytą dynamiczną (LFWD) oraz płytą statyczną (VSS) wraz z określeniem zależności korelacyjnych pomiędzy modułem odkształcenia podłoża wyznaczonym za pomocą lekkiej płyty dynamicznej (EVd) oraz pierwotnym i wtórnym modułem odkształcenia (EV1, EV2). Korelacja nie może być procedurą zero-jedynkową, czyli można uzyskać zależność między parametrami w różnej skali dokładności. Wykazano w przeprowadzonej analizie, że dynamiczny moduł odkształcenia lepiej koreluje z wtórnym modułem odkształcenia niż z modułem pierwotnym. Fakt ten w dużej mierze wynika z charakteru obu modułów statycznych odkształcenia, gdyż grunt znajduje się w innym stanie podczas pierwotnego i wtórnego obciążania.
pub/15_3_111.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ossowski, Rafał, and Mariusz Wyroślak. "EVALUATION OF DEFORMATION MODULI IN CONTROLLED SOIL EMBANKMENT BASED ON VSS PLATE AND LFWD PLATE." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 111–118.
APA Ossowski R. and Wyroślak M. (2016). EVALUATION OF DEFORMATION MODULI IN CONTROLLED SOIL EMBANKMENT BASED ON VSS PLATE AND LFWD PLATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 111–118
ISO 690 Ossowski, Rafał, Wyroślak, Mariusz. EVALUATION OF DEFORMATION MODULI IN CONTROLLED SOIL EMBANKMENT BASED ON VSS PLATE AND LFWD PLATE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 111–118.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-111.html