SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (3) 2016 str. 103–110

Adam Kasprzak, Błażej Smoliński, Paweł Popielski

NUMERYCZNA ANALIZA GŁĘBOKO POSADOWIONYCH OBIEKTÓW W REJONIE WARSZAWY

słowa kluczowe: głębokie wykopy, geotechnika, modelowanie numeryczne
abstrakt: W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania rozległych analiz numerycznych w kontekście głębokich posadowień budynków w rejonie Warszawy. Zwrócono uwagę na specyfikę omawianego rejonu związaną z występowaniem złożonych warunków gruntowo-wodnych. W pracy zaproponowano tok postępowania związany z konstrukcją modeli oraz przebiegiem obliczeń numerycznych. Zwrócono uwagę na czynniki mające istotny wpływ na wyniki końcowe prowadzonych analiz. Omówiono konieczność prowadzenia procesu kalibracji numerycznych modeli obliczeniowych z punktu widzenia praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników. Na podstawie zaprezentowanych przykładów i przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe.
pub/15_3_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kasprzak, Adam, et al. "NUMERICAL ANALYSIS OF DEEP FOUNDATION BUILDINGS IN THE WARSAW AREA." Acta Sci.Pol. Architectura 15.3 (2016): 103–110.
APA Kasprzak, A. et al. (2016). NUMERICAL ANALYSIS OF DEEP FOUNDATION BUILDINGS IN THE WARSAW AREA. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (3), 103–110
ISO 690 Kasprzak, Adam, Smoliński, Błażej, Popielski, Paweł. NUMERICAL ANALYSIS OF DEEP FOUNDATION BUILDINGS IN THE WARSAW AREA. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.3: 103–110.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue3/abstract-103.html