SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 15 (3) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (3) 2016 str. 3–15
Stanisław Pisarczyk, Agnieszka Dąbska
WYZNACZENIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA JAKOŚCI ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW Z GRUNTÓW NIESPOISTYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 17–30
Edyta E. Malinowska, Marek Bajda
OCENA PARAMETRÓW ODKSZTAŁCENIOWYCH GYTII NA PODSTAWIE BADAŃ TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 31–41
Lech Bałachowski, Katarzyna Białek
PARAMETRY MECHANICZNE PLATFORMY ROBOCZEJ NA PODSTAWIE BADAŃ DMT
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 43–54
Maria J. Sulewska, Dariusz Tymosiak
BADANIA PARAMETRÓW ZAGĘSZCZALNOŚCI GRUNTÓW NIESPOISTYCH METODĄ PROCTORA
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 55–70
Jakub Zajdel, Zdzisław Skutnik, Krzysztof Sahajda, Sławomir Krysiak
DOBÓR PARAMETRÓW PODŁOŻA DO PROJEKTOWANIA ZABEZPIECZENIA WYKOPU NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARU SIŁ W KOTWACH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 71–80
Aneta Mroczkowska, Piotr Wichowski, Gabriela Rutkowska
KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI BETONU ZWYKŁEGO NA BAZIE CEMENTÓW Z DODATKIEM WŁÓKIEN STALOWYCH I POPIOŁU LOTNEGO
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 81–91
Maciej Zalewski, Katarzyna Zabielska-Adamska
PODUSZKA PIASKOWA WZMOCNIONA GEOSYNTETYKIEM
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 93–102
Magdalena Olszewska, Ryszard Coufal
PRZECIĄŻENIE GRUNTU ORGANICZNEGO NASYPEM POD SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DO MAGAZYNOWANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 103–110
Adam Kasprzak, Błażej Smoliński, Paweł Popielski
NUMERYCZNA ANALIZA GŁĘBOKO POSADOWIONYCH OBIEKTÓW W REJONIE WARSZAWY
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 111–118
Rafał Ossowski, Mariusz Wyroślak
BADANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W NASYPIE KONTROLOWANYM ZA POMOCĄ PŁYTY STATYCZNEJ I LEKKIEJ PŁYTY DYNAMICZNEJ
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 119–126
Natalia Boruc, Piotr Król, Zygmunt Krzywosz, Eugeniusz Koda, Anna Miszkowska
ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH GEOWŁÓKNINY PO 22 LATACH EKSPLOATACJI W DRENAŻU ZAPORY ZIEMNEJ
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 127–138
Jürgen Dornstädter, Krzysztof Radzicki, Paweł Popielski
BADANIA SZCZELNOŚCI OBUDOWY GŁĘBOKIEGO WYKOPU METODĄ TERMOMONITORINGU
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 139–147
Emilia Konował, Marta Sybis
WPŁYW WYBRANYCH HYDROLIZATÓW SKROBIOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW CEMENTOWYCH
 
Zeszyt 15 (3) 2016 str. 149–161
Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń
WPŁYW OPADU DESZCZU I EROZJI BOCZNEJ NA STATECZNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE OSUWISKA W BIEŚNIKU (BESKID NISKI)
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).