SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 91–101

Katarzyna Zabielska-Adamska, Maciej Zalewski

WPŁYW SZEROKOŚCI PODUSZKI PIASKOWEJ NA NOŚNOŚĆ I OSIADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

słowa kluczowe: poduszka piaskowa, płytka wymiana gruntu, podłoże z gruntu organicznego, ława fundamentowa
abstrakt: W artykule przedstawiono sposób projektowania poduszek piaskowych jako płytkiej wymiany podłoża gruntowego. Przykłady obliczeniowe przedstawiają wpływ szerokości poduszki na nośność i osiadanie podłoża gruntowego pod ławami dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego, posadowionego na gruncie organicznym o miąższości 3 m. Rozważano poduszki o różnych szerokościach, określonych przez wartość kąta rozkładu naprężenia β = 0°, 30° i 45°. Stwierdzono, że konieczna jest wymiana podłoża torfowego na całej wysokości warstwy, bez względu na szerokość poduszki piaskowej. Spełnienie SGU jest możliwe jedynie przy szerokości poduszki ponad 2-krotnie większej od szerokości fundamentu.
pub/15_2_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zabielska-Adamska, Katarzyna, and Maciej Zalewski. "INFLUENCE OF FOUNDATION PAD WIDTH ON BEARING CAPACITY AND DEFORMATIONS OF SUBGRADE." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 91–101.
APA Zabielska-Adamska K. and Zalewski M. (2016). INFLUENCE OF FOUNDATION PAD WIDTH ON BEARING CAPACITY AND DEFORMATIONS OF SUBGRADE. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 91–101
ISO 690 Zabielska-Adamska, Katarzyna, Zalewski, Maciej. INFLUENCE OF FOUNDATION PAD WIDTH ON BEARING CAPACITY AND DEFORMATIONS OF SUBGRADE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 91–101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-91.html