SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 79–89

Krzysztof R. Czech, Wojciech Gosk

WIARYGODNOŚĆ POMIARU DRGAŃ POWIERZCHNIOWYCH GRUNTU

słowa kluczowe: drgania powierzchniowe, ośrodek gruntowy, propagacja drgań, akcelerometr
abstrakt: W pracy analizowano wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na poziom rejestrowanych wartości przyspieszeń drgań. Czujniki mocowano do podłoża na sześć sposobów: przy wykorzystaniu niekotwionej podstawy płytowej, kotwionej lub nie podstawy płytowej z głowicą aluminiową w kształcie walca, podstawy pierścieniowej kotwionej w gruncie za pomocą trzech prętów, podstawy krzyżakowej kotwionej w gruncie za pomocą czterech prętów z głowicą aluminiową oraz umieszczanej na pewnej głębokości głowicy aluminiowej. Dla części podstaw pomiarowych badania przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch typów czujników przyspieszeń. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że sposób mocowania czujników do powierzchni terenu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wiarygodności realizowanych pomiarów. Wskazano najlepszy, zdaniem autorów, sposób zespolenia czujników z gruntem. Uzyskiwane wartości przyspieszeń drgań mogą stanowić podstawę do przeprowadzania wiarygodnych analiz propagacji drgań w podłożu gruntowym, a także służyć rozwojowi metod oceny sztywności podłoża przy wykorzystaniu sejsmiki powierzchniowej.
pub/15_2_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czech, Krzysztof R., and Wojciech Gosk. "THE CREDIBILITY OF MEASUREMENT OF SURFACE VIBRATIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 79–89.
APA Czech K.R. and Gosk W. (2016). THE CREDIBILITY OF MEASUREMENT OF SURFACE VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 79–89
ISO 690 Czech, Krzysztof R., Gosk, Wojciech. THE CREDIBILITY OF MEASUREMENT OF SURFACE VIBRATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 79–89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-79.html