SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 67–77

Wojciech Gosk, Krzysztof Czech

OCENA MODUŁU SZTYWNOŚCI GRUNTU NA PODSTAWIE POMIARU DRGAŃ POWIERZCHNIOWYCH

słowa kluczowe: sztywność gruntu, drgania powierzchniowe, pomiar drgań, propagacja drgań
abstrakt: Celem pracy jest wyznaczenie modułu sztywności piaszczystego podłoża gruntowego na podstawie analizy danych zarejestrowanych podczas pomiaru drgań na powierzchni gruntu. Wykonano badania terenowe, polegające na rejestracji przyspieszeń drgań w punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 5 m i 10 m od źródła wibracji. Wzbudnikiem drgań o dużej powtarzalności parametrów impulsu była lekka płyta dynamiczna. Pomiary przyspieszeń realizowano przy wykorzystaniu układu pomiarowego firmy Brüel & Kjær. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny sztywności podłoża gruntowego dwoma sposobami. Metoda pierwsza opierała się na pomiarze czasu przejścia fali Reyleigha pomiędzy punktami pomiarowymi. Metoda druga polegała na przeprowadzeniu analizy wstecznej za pomocą autorskiego programu obliczeniowego. Program oparty był na metodzie różnic skończonych i umożliwiał opis falowy zachowania gruntu obciążonego udarowo.
pub/15_2_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gosk, Wojciech, and Krzysztof Czech. "SOIL STIFFNESS ESTIMATION ON THE BASIS OF SURFACE VIBRATION MEASUREMENT." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 67–77.
APA Gosk W. and Czech K. (2016). SOIL STIFFNESS ESTIMATION ON THE BASIS OF SURFACE VIBRATION MEASUREMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 67–77
ISO 690 Gosk, Wojciech, Czech, Krzysztof. SOIL STIFFNESS ESTIMATION ON THE BASIS OF SURFACE VIBRATION MEASUREMENT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 67–77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-67.html