SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 55–65

Vazgen Bagdasaryan, Marek Chalecki

ZASTOSOWANIE METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH W MODELU UŚREDNIONYM PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W PERIODYCZNYM OŚRODKU DWUWARSTWOWYM

słowa kluczowe: kompozyty warstwowe, równanie Fouriera, uśrednianie tolerancyjne, metoda różnic skończonych
abstrakt: Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są periodyczne kompozyty warstwowe. Założono, że składniki kompozytów są jednorodne i izotropowe. W pracy skonstruowano model przewodnictwa cieplnego, w którym zamiast klasycznego równania Fouriera o nieciągłych i skokowo zmiennych współczynnikach występują równania o stałych współczynnikach. W pracy przeanalizowano zagadnienia stacjonarne bez źródeł ciepła. Rozwiązanie numeryczne otrzymano, stosując metodę różnic skończonych. Zbadano wpływ liczby komórek periodyczności na dokładność wyników otrzymanych metodą różnic skończonych.
pub/15_2_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bagdasaryan, Vazgen, and Marek Chalecki. "APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD IN AN AVERAGED MODEL OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY STRATIFIED TWO-LAYERED MEDIUM." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 55–65.
APA Bagdasaryan V. and Chalecki M. (2016). APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD IN AN AVERAGED MODEL OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY STRATIFIED TWO-LAYERED MEDIUM. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 55–65
ISO 690 Bagdasaryan, Vazgen, Chalecki, Marek. APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD IN AN AVERAGED MODEL OF HEAT CONDUCTION IN PERIODICALLY STRATIFIED TWO-LAYERED MEDIUM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 55–65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-55.html