SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 45–54

Ryszard Chmielewski, Damian Waliszewski

WPŁYW CIĘŻARU WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI NA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR

słowa kluczowe: kalifornijski wskaźnik nośności, CBR, ciśnienie wody w porach, nawierzchnie drogowe, nośność podłoża gruntowego
abstrakt: W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące badania wskaźnika nośności podłoża (CBR) dla gruntów wątpliwych. W obecnej praktyce inżynierskiej, pomimo zapisów rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych dla dróg samochodowych, laboratoryjne badania CBR gruntów rodzimych są rzadko wykonywane. Oznaczenia wskaźnika CBR wykonano dla różnych poziomów naprężeń od warstw konstrukcyjnych oraz gruntów z różną zawartością frakcji pylastych. Uzyskane wyniki badań skorelowano z obciążeniami warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z nowym katalogiem nawierzchni podatnych i półsztywnych. Ponadto przedstawiono zależności między wskaźnikiem CBR a zawartością frakcji pylastych.
pub/15_2_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmielewski, Ryszard, and Damian Waliszewski. "INFLUENCE OF SURFACE LAYERS OF ENGINEERING FOR EVALUATION OF THE CAPACITY CBR." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 45–54.
APA Chmielewski R. and Waliszewski D. (2016). INFLUENCE OF SURFACE LAYERS OF ENGINEERING FOR EVALUATION OF THE CAPACITY CBR. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 45–54
ISO 690 Chmielewski, Ryszard, Waliszewski, Damian. INFLUENCE OF SURFACE LAYERS OF ENGINEERING FOR EVALUATION OF THE CAPACITY CBR. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 45–54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-45.html