SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 33–44

Ryszard Chmielewski, Leopold Kruszka

ANALIZA OSIADANIA WYDZIELONEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ CPT I DMT

słowa kluczowe: moduł ściśliwości gruntu, sondowania statyczne i dynamiczne, CPTU, DPL, DMT
abstrakt: W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące badania modułów ściśliwości podłoża gruntowego na podstawie terenowych sondowań statycznych i dynamicznych oraz określania na tej podstawie wartości osiadania obiektu budowlanego. Przedmiotem analizy jest istniejący zbiornik wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF), który jest żelbetowym obiektem o kształcie walca zakończonego kopułami stożkowymi. Obiekt ten jest częściowo zagłębiony w gruncie – głębokość jego posadowienia to 1,8 m pod krawędziami zewnętrznymi (z betonem podkładowym) przy krawędziach oraz 3,4 m w części środkowej. Ogólnie należy stwierdzić, że w obszarze objętym analizą (czyli wokół WKF) warunki gruntowo-wodne można określić jako proste. Wyznaczone końcowe wartości osiadań zbiornika WKF mieściły się w przedziale 110÷180 mm, przekraczając znacznie końcową wartość podaną przez projektanta tego zbiornika. W celu rozstrzygnięcia poprawności przyjęcia przez projektanta parametrów ściśliwości podłoża gruntowego pod zbiornikiem wykonano szereg badań terenowych sondowań statycznych CPTU i dynamicznych DPL oraz pomiarów DMT.
pub/15_2_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmielewski, Ryszard, and Leopold Kruszka. "ANALYSIS OF SETTLEMENT FOR SEPARATE DIGESTER ON BASIS OF SITE INVESTIGATIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 33–44.
APA Chmielewski R. and Kruszka L. (2016). ANALYSIS OF SETTLEMENT FOR SEPARATE DIGESTER ON BASIS OF SITE INVESTIGATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 33–44
ISO 690 Chmielewski, Ryszard, Kruszka, Leopold. ANALYSIS OF SETTLEMENT FOR SEPARATE DIGESTER ON BASIS OF SITE INVESTIGATIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 33–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-33.html