SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 3–22

Kazimierz Gwizdała, Adam Krasiński

FUNDAMENTY PALOWE, OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM ZASAD EUROKODU 7 I DOŚWIADCZEŃ KRAJOWYCH

słowa kluczowe: pale fundamentowe, projektowanie pali, nośność pali, osiadania fundamentów palowych
abstrakt: Zagadnienie obliczania fundamentów palowych jest w Eurokodzie 7 przedstawione w sposób ogólny. Określono jedynie główne zasady wykonywania obliczeń oraz podano wymagania, jak`im powinny odpowiadać. Założenie takie jest uzasadnione, ale stanowi utrudnienie w praktycznym zastosowaniu inżynierskim. Projektanci są obligowani do samodzielnego poszukiwania odpowiednich i wiarygodnych metod obliczeniowych, które są rozproszone w licznych opracowaniach. Dotyczy to zarówno metod obliczania statycznego fundamentów palowych, określania nośności pali, jak i prognozowania osiadań pali pojedynczych oraz w grupie. W artykule omówiono powyższe zagadnienia oraz przedstawiono kilka propozycji metod i podejść obliczeniowych z wykorzystaniem aktualnych wyników badań oraz wieloletnich doświadczeń krajowych.
pub/15_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gwizdała, Kazimierz, and Adam Krasiński. "PILE FOUNDATIONS, CALCULATIONS ACCORDING TO EUROCODE 7 RULES AND LOCAL EXPERIENCES." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 3–22.
APA Gwizdała K. and Krasiński A. (2016). PILE FOUNDATIONS, CALCULATIONS ACCORDING TO EUROCODE 7 RULES AND LOCAL EXPERIENCES. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 3–22
ISO 690 Gwizdała, Kazimierz, Krasiński, Adam. PILE FOUNDATIONS, CALCULATIONS ACCORDING TO EUROCODE 7 RULES AND LOCAL EXPERIENCES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 3–22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-3.html