SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 147–160

Marek Kalenik, Grzegorz Dybiec

BADANIA HYDRAULICZNYCH WARUNKÓW PRACY SIECI KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

słowa kluczowe: ścieki, system kanalizacji podciśnieniowej, zawór opróżniający, zbiorczy rurociąg podciśnieniowy
abstrakt: Głównym celem badań było przeanalizowanie hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji podciśnieniowej, która nastręczała dużo problemów w trakcie jej eksploatacji, i zaproponowanie działań naprawczych, żeby je wyeliminować. Zakres badań obejmował sieć kanalizacji podciśnieniowej, wybudowaną w miejscowości Starawieś w pobliżu Warszawy. W artykule przedstawiono analizę uzyskanych wyników badań zmian podciśnienia na długości zbiorczego rurociągu podciśnieniowego o średnicy 225 mm w warunkach technicznej eksploatacji sieci kanalizacji podciśnieniowej. Urządzenia do pomiaru podciśnienia rozmieszczono w sześciu wyznaczonych punktach (studzienkach żelbetowych z zaworami opróżniającymi typu ISEKI) na długości zbiorczego rurociągu podciśnieniowego. Rozmieszczone na długości rurociągu urządzenia pomiarowe przez kilka dni mierzyły co minutę, w sposób ciągły, zmiany podciśnienia. Zmiana podciśnienia w sieci zależy od częstotliwości otwierania się zaworów opróżniających i podciśnienia w zbiorniku podciśnieniowym [Kalenik 2015]. Żeby zawory opróżniające mogły się otwierać, podciśnienie w rurociągach kanalizacji podciśnieniowej nie może być mniejsze niż –20 kPa [Kalenik 2014b]. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na określenie przyczyn nieprawidłowego działania sieci kanalizacji podciśnieniowej. Główną przyczyną problemów było niezgodne z projektem wybudowanie przejść zbiorczego rurociągu podciśnieniowego pod drogą krajową 62. Po przebudowaniu przejść rurociągu pod drogą zgodnie z projektem i prawidłowym wyregulowaniu nastaw długości czasu otwarcia zaworów opróżniających badana sieć kanalizacji podciśnieniowej zaczęła pracować prawidłowo.
pub/15_2_147.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_147.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalenik, Marek, and Grzegorz Dybiec. "INVESTIGATIONS OF HYDRAULIC FLOW CONDITIONS OF A VACUUM SEWAGE SYSTEM." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 147–160.
APA Kalenik M. and Dybiec G. (2016). INVESTIGATIONS OF HYDRAULIC FLOW CONDITIONS OF A VACUUM SEWAGE SYSTEM. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 147–160
ISO 690 Kalenik, Marek, Dybiec, Grzegorz. INVESTIGATIONS OF HYDRAULIC FLOW CONDITIONS OF A VACUUM SEWAGE SYSTEM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 147–160.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-147.html