SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 129–136

Marzena Lendo-Siwicka, Kazimierz Garbulewski, Piotr Siwicki

SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI JAZU NA ZNISZCZENIE HYDRAULICZNE

słowa kluczowe: stateczność jazu, zniszczenie hydrauliczne, stan graniczny nośności HYD
abstrakt: Sprawdzenie warunków zniszczenia hydraulicznego, zwłaszcza spowodowanego przez unoszenie cząstek gruntu – stanu granicznego nośności określonego symbolem HYD, jest jednym z najtrudniejszych zadań dla projektantów wielu budowli, zarówno lądowych, jak i hydrotechnicznych. Stan graniczny HYD dotyczy zniszczenia, które jest niezwykle niebezpieczne i często inicjuje przebicie hydrauliczne. Stan ten występuje zwykle w przypadku budowy głębokich wykopów, które wymagają obniżenia zwierciadła wody gruntowej i budowy konstrukcji hydrotechnicznych (np. jazów), projektowanych w celu spiętrzenia wody. Sprawdzenie warunków stanu granicznego HYD należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy Eurokod 7 [PN-EN 1997-1:2008], stosując dwie różne metody, w których zakłada się całkowite wartości ciśnienia wody w porach i naprężenia w podłożu lub siłę ciśnienia spływowego i ciężar pryzmy gruntu z uwzględnieniem wyporu. W celu sprawdzenia stanu granicznego HYD należy określić oddziaływania hydrauliczne, w tym: parcie wody, gradienty hydrauliczne i siłę ciśnienia spływowego. Niestety w normie PN-EN 1997-1:2008 nie podano, w jaki sposób oddziaływania te powinny być określone. W artykule zostaną przedstawione wyniki sprawdzenia warunków stateczności jazu Jaktorów zlokalizowanego w km 11+760 rzeki Pisia Tuczna. Wartości charakterystyczne wymaganych do sprawdzenia oddziaływań hydraulicznych zostały określone z wykorzystaniem siatki hydrodynamicznej przepływu, wygenerowanej programem numerycznym, przy założeniu najbardziej niekorzystnych warunków dotyczących zmienności położenia zwierciadła wody nad pryzmą gruntu, ciśnienia wody w porach i wyboju poniżej jazu. Wyniki sprawdzenia warunków stateczności pokazały, że proponowane w normie PN-EN 1997-1:2008 wzory prowadzą do różnego zapasu bezpieczeństwa.
pub/15_2_129.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_129.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lendo-Siwicka, Marzena, et al. "VERIFICATION OF WEIR SAFETY AGAINST HYDRAULIC FAILURE." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 129–136.
APA Lendo-Siwicka, M. et al. (2016). VERIFICATION OF WEIR SAFETY AGAINST HYDRAULIC FAILURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 129–136
ISO 690 Lendo-Siwicka, Marzena, Garbulewski, Kazimierz, Siwicki, Piotr. VERIFICATION OF WEIR SAFETY AGAINST HYDRAULIC FAILURE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 129–136.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-129.html