SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (2) 2016 str. 113–128

Wiesław Kowalski, Ewelina Świerczek

DRGANIA WŁASNE KONSTRUKCJI WIEŻOWEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEJ SIĘ MASY UKŁADU WSKUTEK OBLODZENIA

słowa kluczowe: quasi-kratownica, wieża kratownicowa, słup trakcyjny, rezonans wiatrowy, oblodzenie
abstrakt: W pracy dokonano analizy wpływu dodatkowych mas konstrukcji wieżowej na zmianę częstotliwości jej drgań własnych; dokonano też próby matematycznego opisu tego wpływu. Rozważania dotyczą wieży wsporczej oświetlenia stadionu miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Źródłem dodatkowych mas jest oblodzenie (szron, szadź) oraz elementy niekonstrukcyjne stanowiące wyposażenie techniczne wieży. Analizy dokonano w drodze modelowania metodą elementów skończonych (MES) konstrukcji, przyjmując założenie o jednoparametrycznej zmienności jej masy (to znaczy, że dodatkowa masa wszystkich elementów, konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych zmienia się proporcjonalnie do jednego parametru, którym jest powierzchnia zewnętrzna elementu, na której odkłada się warstwa lodu). Rozwiązując zagadnienie własne drgań dla kolejnych modeli, reprezentujących różne intensywności oblodzenia wieży, wyznaczono wartości kolejnych częstotliwości drgań własnych. I tak, przyrost grubości warstwy lodu na powierzchniach, od 0 do 2,4 cm spowodował redukcję podstawowych częstotliwości drgań własnych o wartości kolejno: dla f1 → 26,9%; dla f2 → 27,2%. Są to istotne wartości z punktu widzenia zastosowań technicznych. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie postulatu, aby w analizach podatności konstrukcji wieżowych na porywy wiatru uwzględniana była zmienność masy konstrukcji wynikająca z możliwego jej oblodzenia.
pub/15_2_113.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalski, Wiesław, and Ewelina Świerczek. "NATURAL VIBRATIONS OF A TOWER STRUCTURE IN MASS-CHANGING CONDITIONS DUE TO THE ICING." Acta Sci.Pol. Architectura 15.2 (2016): 113–128.
APA Kowalski W. and Świerczek E. (2016). NATURAL VIBRATIONS OF A TOWER STRUCTURE IN MASS-CHANGING CONDITIONS DUE TO THE ICING. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (2), 113–128
ISO 690 Kowalski, Wiesław, Świerczek, Ewelina. NATURAL VIBRATIONS OF A TOWER STRUCTURE IN MASS-CHANGING CONDITIONS DUE TO THE ICING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.2: 113–128.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue2/abstract-113.html