SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 15 (2) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 3–22
Kazimierz Gwizdała, Adam Krasiński
FUNDAMENTY PALOWE, OBLICZENIA Z ZASTOSOWANIEM ZASAD EUROKODU 7 I DOŚWIADCZEŃ KRAJOWYCH
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 13-23
Simon Rabarijoely, Bartosz Kurowski
ZASTOSOWANIE BADAŃ DYLATOMETRYCZNYCH (DMT) DO OSZACOWANIA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTÓW
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 23–32
Witold Bogusz
USTALANIE MIARODAJNEJ WARTOŚCI OPORU STOŻKA CPT NA POTRZEBY WYZNACZANIA NOŚNOŚCI GRANICZNEJ PALI
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 33–44
Ryszard Chmielewski, Leopold Kruszka
ANALIZA OSIADANIA WYDZIELONEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ CPT I DMT
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 45–54
Ryszard Chmielewski, Damian Waliszewski
WPŁYW CIĘŻARU WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI NA WARTOŚĆ WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 55–65
Vazgen Bagdasaryan, Marek Chalecki
ZASTOSOWANIE METODY RÓŻNIC SKOŃCZONYCH W MODELU UŚREDNIONYM PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W PERIODYCZNYM OŚRODKU DWUWARSTWOWYM
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 67–77
Wojciech Gosk, Krzysztof Czech
OCENA MODUŁU SZTYWNOŚCI GRUNTU NA PODSTAWIE POMIARU DRGAŃ POWIERZCHNIOWYCH
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 79–89
Krzysztof R. Czech, Wojciech Gosk
WIARYGODNOŚĆ POMIARU DRGAŃ POWIERZCHNIOWYCH GRUNTU
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 91–101
Katarzyna Zabielska-Adamska, Maciej Zalewski
WPŁYW SZEROKOŚCI PODUSZKI PIASKOWEJ NA NOŚNOŚĆ I OSIADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 103–112
Eugeniusz Zawisza, Natalia Kuska
WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE POPIOŁÓW LOTNYCH W ZALEŻNOŚCI OD STREFY ODPYLANIA
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 113–128
Wiesław Kowalski, Ewelina Świerczek
DRGANIA WŁASNE KONSTRUKCJI WIEŻOWEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEJ SIĘ MASY UKŁADU WSKUTEK OBLODZENIA
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 129–136
Marzena Lendo-Siwicka, Kazimierz Garbulewski, Piotr Siwicki
SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI JAZU NA ZNISZCZENIE HYDRAULICZNE
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 137–145
Krzysztof Parylak, Grzegorz Antoniszyn
WYPARCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ NA BUDOWIE JAZU W NURCIE RZEKI
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 147–160
Marek Kalenik, Grzegorz Dybiec
BADANIA HYDRAULICZNYCH WARUNKÓW PRACY SIECI KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).