SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 15 (1) 2016 str. 95–105

Tadeusz Siwiec, Magdalena M. Michel, Lidia Reczek

WPŁYW NAPOWIETRZANIA NA ZMIANĘ AGRESYWNOŚCI KOROZYJNEJ WODY PODZIEMNEJ W STOSUNKU DO BETONU I STALI

słowa kluczowe: agresywny dwutlenek węgla, fizyczne odkwaszanie wody
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań nad zmianami własności korozyjnych wody podczas jej napowietrzania. Zmiennymi niezależnymi były czas napowietrzania wody oraz natężenie przepływu powietrza, jak również wysokość warstwy wody. Mierzono parametry fizyczno-chemiczne wody, pozwalające określić zmiany jej właściwości za pomocą metod pośrednich. Zmiany agresywności korozyjnej wody oceniano za pomocą indeksu nasycenia Langeliera (LSI), indeksu stabilonści Ryznara (RSI), indeksu agresywności (AI), wskaźnika intensywności kwasowęglowej (I) oraz indeksu Larsona-Skolda (IL). Stwierdzono, że napowietrzanie znacząco zmniejsza korozyjność wody przez podnoszenie wartości pH, wiążące się z obniżaniem stężenia agresywnego CO2a. Jednak bardzo niska zasadowość wody uniemożliwiła w eksperymencie osiągnięcie właściwości niekorozyjnych.
pub/15_1_95.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siwiec, Tadeusz, et al. "THE INFLUENCE OF AERATION ON THE CHANGE OF CORROSIVE AGGRESSIVENESS OF GROUNDWATER IN RELATION TO CONCRETE AND STEEL." Acta Sci.Pol. Architectura 15.1 (2016): 95–105.
APA Siwiec, T. et al. (2016). THE INFLUENCE OF AERATION ON THE CHANGE OF CORROSIVE AGGRESSIVENESS OF GROUNDWATER IN RELATION TO CONCRETE AND STEEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 15 (1), 95–105
ISO 690 Siwiec, Tadeusz, Michel, Magdalena M., Reczek, Lidia. THE INFLUENCE OF AERATION ON THE CHANGE OF CORROSIVE AGGRESSIVENESS OF GROUNDWATER IN RELATION TO CONCRETE AND STEEL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2016, 15.1: 95–105.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume15/issue1/abstract-95.html